Co je last minute?

Česká verze wikipedie definuje pojem last minute zájezd jako zájezd, jehož počátek je blízko a na který je vypsána sleva. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že v průběhu času došlo k degeneraci významu spojení last minute a jeho marketingovému zneužívání. V současnosti je drtivá většina jakýchkoliv slev z ceny zájezdu označována jako Last Minute, ačkoli to se slevou na poslední chvíli nemá nic společného.

Last minute z pohledu e-ck.cz

Nechceme se pasovat do role marketingových odborníků a zasahovat do obchodních strategií našich jednotlivých partnerů. Ctíme jejich právo označit termínem Last Minute kterýkoliv svůj produkt a pokud tak učiní, i v naší nabídce bude takový zájezd označen jako Last Minute.

Nicméně prohlásit za Last Minute zájezd, jehož prodejní cena se neliší od ceny katalogové, nám nepřipadá jako férový marketingový tah a tak v případech, kdy je to technicky možné (a to v 95% případů možné je) vám u takto označených zájezdů pro srovnání uvádíme i původní cenu katalogovou. A je jen na vás, jestli vás označení Last Minute u toho kterého zájezdu skutečně přesvědčí a rozhodnete se pro jeho koupi.